تبلیغات
سوت پایان - استیلی نا خدای کشتی ملوانان
تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 18:36 | نویسنده : عبدالحسین بهرامی
 پس ازکش و قوسهای فراوان وبعد از اینکه اینکه امیر قلعه نویی نتوانست با اوضاع وشرایط حاکم  در تیم ملوان کنار بیاید وفقط پس از دو هفته همراهی با ملوانان  خواسته هایش تأمین نشد، مدیران این تیم شمالی  امروزبه منظور انتخاب سرمربی تمشان باب مذاکره را با چند مربی باز کردند که در نهایت با حمید استیلی برای سرمربیگری این تیم در لیگ پانزدهم به توافق رسیدند.


طبقه بندی: لیگ پانزدهم،